sprouts-Lăstari

(Note: we sell product just in wholesale mode, contact us for prices)

(Notă: Vindem produsele doar Angro, contactează-ne pentru prețuri)

They are carving out a place of honor and some of them are already considered superfoods, fresh sprouts amaze for their strong nutritional power that goes hand in hand with a healthy diet, which sees well-being as a point of arrival.

Acestea cioplesc un loc de onoare, iar unele dintre ele sunt deja considerate superalimente, germenii proaspeți uimesc pentru puterea lor nutritivă puternică care merge mână în mână cu o dietă sănătoasă, care vede bunăstarea ca un punct de sosire.

Soybean sprouts

Best Italian Quality

Origin: Italy

Caliber: 4X150gr

Weight: 0,60 Kg/BOX

alfa alfa sprouts

Best Italian Quality

Origin: Italy

Caliber: 4X50gr

Weight: 0,20 Kg/BOX

radish sprouts

Best Italian Quality

Origin: Italy

Caliber: 4X50gr

Weight: 0,20 Kg/BOX

red chard sprouts

Best Italian Quality

Origin: Italy

Caliber: 4X50gr

Weight: 0,20 Kg/BOX

pea sprouts

Best Italian Quality

Origin: Italy

Caliber: 4X60gr

Weight: 0,24 Kg/BOX

sakura mix sprouts

Extra Quality

Origin: Holland

Caliber: 4X60gr

Weight: 1,20 Kg/BOX