Roots - rădăcini

(Note: we sell product just in wholesale mode, contact us for prices)

(Notă: Vindem produsele doar Angro, contactează-ne pentru prețuri)

Not only are traditional fruits and vegetables important for our diet, but also roots are products that cannot and should not be underestimated. On the contrary, the roots should be considered as an authentic natural supplement to meet the energy requirements of our body, for the purpose of regular performance of the basic functions. To guarantee a rich supply of beneficial and nutritious substances

Nu numai că fructele și legumele tradiționale sunt importante pentru alimentația noastră, dar și rădăcinile sunt produse care nu pot fi și nu ar trebui subestimate. Dimpotrivă, rădăcinile ar trebui considerate ca un supliment natural autentic pentru a satisface cerințele energetice ale corpului nostru, în scopul îndeplinirii periodice a funcțiilor de bază. Pentru a garanta o ofertă bogată de substanțe benefice și nutritive

eddos

Best Quality Root

Origin: Costa Rica

Caliber: Various

Weight: 15 Kg/BOX

igname yam

Best Quality Root

Origin: Ghana

Caliber: Various

Weight: 20 Kg/BOX

pastinaca

Best Quality Root

Origin: UK

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX

Potato Red

Sweet Red Potato Extra

Origin: Spain/Egypt

Caliber: L

Weight: 6 Kg/BOX

potato fleur blue

Sweet Blue Potato Extra

Origin: France

Caliber: L

Weight: 5 Kg/BOX

potato orange

Sweet Orange Potato

Origin: U.S.A

Caliber: L

Weight: 6 Kg/BOX

potato purple

Purple Potato extra

Origin: France

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX

potato ratta

Extra Quality Ratta potato (Cigar Size)

Origin: Italia/France

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX

Horseradish

Horseradish extra

Origin: Austria

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX

daikon root

Daikon White Root Extra

Origin: Italia

Caliber: Various

Weight: 15 Kg/BOX

turmeric

Turmeric Root (Curcuma) Extra

Origin: Nicaragua

Caliber: Various/8X150gr

Weight: 14/1,2 Kg/BOX

ginger

Best Quality Ginger Extra

Origin: Nicaragua/China/Thailand

Caliber: Various/Little Box

Weight: 2/5/13,60 Kg/BOX

manioca

Best Quality Manioca root

Origin: Costa Rica

Caliber: Various

Weight: 5/18 Kg/BOX

scorzonera

Best Quality Root

Origin: Holland

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX

topinambur

Best Quality Root

Origin: Italia

Caliber: Various/8X500gr

Weight: 6/4 Kg/BOX

Rutabaga

Best Quality Roots

Origin: France

Caliber: Various

Weight: 10 Kg/BOX

Roots of Loto

Loto Roots Extra

Origin: Cina

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX

parsley roots

Extra quality parsley roots

Origin: Holland

Caliber: Various

Weight: 5 Kg/BOX